ІНКОТЕРМС-2010 на практиці

Якщо вам треба скласти договір постачання, ви можете включити в нього такі умови, які підійдуть вам і влаштують вашого контрагента. Вибираючи договірні умови, резиденти України мають право використовувати не тільки норми українського законодавства, але також відомі міжнародні порядки, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонене прямо або у винятковій формі Господарським кодексом (далі – ГК) чи законами України (ч. 4 ст. 265 ГК; ст. 6 Закону від 16.04.91 р. № 959-ХII «Про зовнішньоекономічну діяльність»).

Що таке ІНКОТЕРМС

ИНКОТЕРМС (англ. Incoterms, International commercial terms) – це офіційні правила Міжнародної торгової палати для тлумачення торговельних термінів, які полегшують ведення міжнародної торгівлі. Посилання на Правила ІНКОТЕРМС у договорі купівлі-продажу чітко визначає відповідні обов'язки сторін і зменшує ризик юридичних ускладнень, тому що дозволяє значною мірою усунути невизначеність, пов'язану з неоднаковою інтерпретацією таких термінів у різних країнах.

При складанні будь-якого ЗЕД-контракту слід ураховувати вимоги Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого наказом Мінекономіки від 06.09.01 р. № 201 (далі – Положення 201). Так, в одному з розділів контракту вказуються: вид транспорту, базисні умови поставки відповідно до Правил ІНКОТЕРМС, а також конкретний строк поставки товарів (п. 1.5 Положення № 201).

Можна використовувати Правила ІНКОТЕРМС будь-якої редакції, узгодженої в контракті, у тому числі й Правила Міжнародної торгової палати щодо використання термінів для внутрішньої та міжнародної торгівлі в редакції 2010 року, які почали застосовуватися в міжнародній практиці з 1 січня 2011 року (див. також роз'яснення Мінекономіки в листі від 18.07.11 р. № 4201-26/1134).

Правила ІНКОТЕРМС визначають обов'язки сторін щодо перевезення товару від продавця до покупця, виконання митних формальностей при експорті, імпорті, перевірки безпеки товару та розподілу затрат і ризиків між сторонами контракту.

На які умови договору правила ІНКОТЕРМС не поширюються:

Правила ІНКОТЕРМС не стосуються умов контракту, що встановлюють:
- момент передачі права власності на товар;
- можливість звільнення від виконання договірних зобов'язань у зв'язку з форс-мажорними обставинами;
- правові наслідки порушень умов поставки товарів (за винятком тих, які стосуються передачі ризиків і затрат від продавця до покупця).

Значення абревіатур із правил ІНКОТЕРМС

Правилами ІНКОТЕРМС-2010 передбачено 11 торговельних термінів (у вигляді абревіатур): EXW, FCA, FAS, FOB, CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP, DDP.

При виборі підходящого торговельного терміна враховуйте такі особливості:

EXW передбачає мінімальні обов'язки продавця – просто надати товар у розпорядження покупця на площах продавця;

FCA, FAS, FOB передбачають більший обсяг обов'язків продавця – передати товар для перевезення названому покупцем перевізнику або іншій особі. CPT, CFR передбачають передачу товару для перевезення названому продавцем перевізнику або іншій особі. А терміни CIP, CIF додатково означають страхування продавцем на користь покупця ризиків пошкодження або втрати товару під час перевезення;

DAP, DAT, DDP передбачають максимальні обов'язки продавця – доправити товар у місце призначення.

Усі Правила ІНКОТЕРМС – відповідно до основного принципу Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу від 11.04.80 р. – ув'язують передачу ризику пошкодження або втрати товару з поставкою товару, а не з переходом права власності та не з моментом укладання контракту. Перехід ризиків втрати або пошкодження товару стосується випадкових дій. Якщо ж товар пошкоджено (загублено) з вини продавця або покупця (наприклад, при неправильному маркуванні або пакуванні товару), то винна сторона несе відповідальність незалежно від факту переходу ризиків відповідно до обраного торговельного терміна.

Для кращого розуміння та правильного використання торговельних термінів на практиці пояснимо, що означають великі латинські букви.

F – продавець зобов'язаний передати товар призначеному покупцем перевізнику на умовах франко (free), тобто передати всі подальші ризики і витрати покупцю;

C – продавець зобов'язаний нести певні затрати (costs) після місця поставки, у якому розподіляються ризики пошкодження або втрати товару;

D – товар повинен бути доставлений у зазначене в договорі місце призначення (destination). Для зручності згрупуємо в таблиці терміни залежно від першої букви й розповімо про особливості застосування кожного з них. Формулювання «поставка відбулася» уведено нами для стислості (це пояснення, коли саме вважається, що продавець виконав свої зобов'язання з поставки товару покупцю).

Інкотермс Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988_007

Детальніше за лінком: https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-dokumentooborot-2-primenyaem-pravila-inkoterms-2010-na-praktike
Контакти та локації
Почувайте себе вільно - пишіть, телефонуйте та відвідуйте нас. Ми любимо спілкуватия з нашими клієнтами.
Contact
 • +380987827756 Юридичний супровід
 • +380730433600 Давід (Студія)
  miracle2people.studio@gmail.com
 • +380504457774 Павел Магазин sales.design.shop2012@gmail.com
Address
 • м. Київ, вул. Нижньключова 14. Центральний офіс
 • м. Київ, вул.Голосіївська, 17,
 • М2П Студія ТОВ
 • м. Київ, вул.Вадима Гетьмана, 6 CАЛОН Design Storе
Pathway
 • 10:00 - 18:00 | Dictum, офіс 9(тільки для корпоративних клієнтів)
 • 14:00 - 18:00 | БЦ Моріон (корпус М, 3-й поверх, офіс №24)
 • 10:00 - 19:00 | ТРК Космополіт (4 етаж, блок Б)
Наші партнери
Якщо вам цікаво стати партнером або спонсором, будьласка звертайтеся до нас .
Made on
Tilda