Публічний договір
Терміни:
Вироби – виробами можуть бути меблі, предмети декору та інтер'єру, в залежності від того, що замовив Замовник, що виготовляються відповідно до індивідуального замовлення Замовника та погодженого конструкторського або дизайнерського рішення.
Конструкторське або дизайнерське рішення – потрібна технічна документація на вироби (в залежності від виробу: креслення компонування і загального виду, ескізні і робочі креслення для макетування, демонстраційні рисунки, схеми, проекти моделей тощо), що розробляється Виконавцем у відповідності до індивідуального замовлення та погоджується із Замовником.
Перевізник – юридична або фізична особа, яка здійснює міжнародні перевезення багажу та зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності згідно із законодавством держави місцезнаходження, на замовлення Виконавця здійснює перевезення готового виробу на адресу вказану Замовником у даному Договорі.

1. Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов'язується передати у власність Замовника готовий виріб, а Замовник прийняти та оплатити такий виріб, в асортименті і кількості згідно з додатком № 1 до даного Договору, на умовах, викладених в цьому Договорі.
1.2. Виконавець має право без погодження із Замовником залучати третіх осіб до виконання умов передбачених даним Договором.
1.3. Місце розробки, виготовлення/виробництва та походження готового виробу – Україна. 1.4. Адреса поставки готового виробу вказується в рахунку-фактури (Інвосі).
1.5. Умови поставки згідно правил Інкотермс 2010 – CPT.
1.6. Всі терміни, що вживаються в даному Договорі, трактуються відповідно до правил Інкотермс у редакції 2010 року, з урахуванням умов даного Договору, а саме: «Фрахт/перевозка оплачені до адреси доставки вказаної Замовником».
1.7. Зобов'язання Виконавця щодо поставки готового виробу вважаються виконаними в момент, коли він надав готовий виріб у розпорядження повноваженому представнику перевізника на своєму складі.

2. Ціна Договору

2.1. Загальна вартість готового виробу встановлюється в ЄВРО / ГРИВНЯХ і становить: згідно рахунку-фактури (Інвосу). В дану вартість готового виробу включена вартість розробки конструкторського або дизайнерського рішення, виготовлення виробу.
2.2. Вартість експортних платежів Виконавця, доставки виробу за адресою Замовника формується Виконавцем по готовності готового виробу до відвантаження перевізнику для здійснення перевезення на адресу Замовника в рахунку-фактури (Інвосі), про що Виконавець додатково інформує Замовника шляхом направлення відповідного листа та направляє відповідний рахунок-фактуру (інвойс) для здійснення оплати. Виконавець здійснює відвантаження готового виробу до доставки перевізнику лише після оплати Замовником відповідного рахунку (інвойсу) у відповідності до умов даного пункту.
2.3. Загальна ціна даного Договору складається з усіх виставлених рахунків-фактур (Iнвойсів) Виконавцем до оплати Замовником в межах даного Договору. Ціна Договору установлена згідно умов CPT (правил Інкотермс 2010), але з урахуванням умов даного Договору та включає в себе: вартість виготовлення конструкторського/дизайнерського рішення; вартість виготовлення готового виробу та документації на нього; вартість упаковки та маркування готового; вартість транспортування та експедиції готового виробу до місця поставки передбаченого Договором; всі податки, мита, збори та платежі, що повинні сплачуватись Виконавцем у зв'язку з експортом готового виробу та транзитом через треті країні до місця поставки, та витрати, що покладаються на Виконавця згідно правил CPT (правил Інкотермс 2010), з урахуванням умов даного Договору. Всі інші платежі оплачуються Замовником самостійно.
2.4. У разі прийняття державою законодавчих актів, які спричинили збільшення ціни готового виробу, який постачається (збільшення ввізних мит, митних витрат, податків тощо), Виконавець має право в односторонньому порядку збільшити вартість виробу, надавши при цьому Замовникові розрахунок різниці в ціні.
2.5. Сторони можуть домовитися здійснити страхування готового виробу за додаткову оплату. 2.6. Всі додаткові платежі (комісії) пов'язані з переказом грошових коштів з поточного рахунку Замовника на поточний рахунок Виконавця здійснюються за рахунок Замовника.

3. Оплата

3.1. Оплата за виріб здійснюється Замовником у ЄВРО / ГРИВНЯХ наступним чином: - 70% (сімдесят відсотків), або на умовах вказаних в рахунку фактури (передоплата) загальної вартості готового виробу Замовник перераховує на поточний рахунок Виконавця не пізніше двох робочих днів з дати отримання рахунку-фактури (Інвойсу); - 30% (тридцять відсотків), або на умовах вказаних рахунку фактури, від загальної вартості готового виробу Замовник перераховує на поточний рахунок Виконавця протягом двох робочих днів після отримання повідомлення від Виконавця про готовність виробу. У випадку затримання строків Замовником оплати строки виготовлення виробу, його доставки та монтажу збільшуються пропорційній кількості днів затримання строків оплати.
3.2. Строк розроблення конструкторського або дизайнерського рішення, виготовлення виробу, його відправка (строк відвантаження перевізнику) за адресою вказаною у пункті 2.2. даного Договору: вказується в рахунку-фактури (Інвойсі) . Строк доставки готового виробу (строк з моменту відвантаження готового виробу Виконавцем перевізнику до моменту відвантаження готового виробу перевізником Замовнику) додаткового повідомляється Виконавцем шляхом направлення відповідного електронного листа Замовнику після відвантаження готового виробу перевізнику.
3.3. Доплата у разі збільшення вартості виробу відповідності до пункту 2.3. даного договору здійснюється Замовником протягом двох робочих днів з моменту отримання розрахунку різниці в ціні від Виконавця.
3.4. Доплата за розробку конструкторського або дизайнерського рішення у відповідності до пункту 4.2.2. даного Договору здійснюється Замовником протягом двох робочих днів з моменту отримання відповідного рахунку від Виконавця.
3.5. Доплата на покриття витрат Виконавця у відповідності до пункту 5.1.1. даного Договору здійснюється Замовником протягом двох робочих днів з моменту отримання відповідного рахунку від Виконавця.
3.6. У випадку відмови Замовника від даного Договору з будь-яких причин, передоплата отримана Виконавцем за даним Договором не повертається.

4. Приймання індивідуального замовлення до виконання

4.1.
До підписання даного Публічного Договору Замовником сформовано індивідуальне замовлення виходячи із власних побажань щодо комплектності, зовнішнього вигляду, складових матеріалів виробу.
4.2. На основі отриманого замовлення від Замовника та після отримання передоплати у відповідності до пункту 3.1. даного Договору Виконавець розробляє конструкторське або дизайнерське рішення (в залежності від виду виробу).
4.2.1. Розроблене конструкторське або дизайнерське рішення направляється Замовнику засобами електронного поштового зв'язку на погодження. Замовник має погодити конструкторське або дизайнерське рішення протягом двох календарних днів з моменту їх отримання.
4.2.2. Замовник має право вносити зауваження до конструкторського або дизайнерського рішення з метою їх виправлення. При цьому кількість виправлень має бути не більше 30 % від перш початкового запропонованого конструкторського або дизайнерського рішення. Якщо кількість виправлень становить більше ніж 30 % Замовник сплачує додатково вартість розроблення конструкторського або дизайнерського рішення, при цьому Виконавець не продовжує виконання своїх обов'язків за даним Договором до моменту отримання від Замовника додаткової оплати за розроблення конструкторського або дизайнерського рішення, а строки визначені пунктом 3.2. даного Договору продовжуються на термін з моменту відправлення конструкторського або дизайнерського рішення на погодження до моменту отримання відповідного погодження від Замовника.
4.3. Виконавець звільняється від відповідальності за затримку строків визначених пунктом 3.2. даного Договору якщо така затримка пов'язана з непогодженням конструкторського або дизайнерського рішення зі сторони Замовника.

5. Порядок прийому – передачі готового виробу

5.1. Після того як Виконавець повідомив про готовність готового виробу, Замовник протягом двох робочих днів з моменту отримання такого повідомлення підтверджує Виконавцеві адресу доставки готового виробу. Виконавець здійснює замовлення перевезення готового виробу перевізнику на власний вибір. Вибір перевізника залежить лише від Виконавця. Виконавець не погоджує перевізника із Замовником. Після отримання 30% оплати у відповідності до пункту 3.1. даного Договору Виконавець здійснює відвантаження готового виробу перевізнику, про що повідомляє Замовника шляхом направлення відповідного електронного листа.
5.1.1. Замовник зобов'язаний прийняти від перевізника доставлений готовий виріб. У разі прибуття перевізника за вказаною адресою для доставки та відвантаження готового виробу Замовникові, та не можливістю здійснення такого відвантаження (незабезпечення прийняття Замовником готового виробу), Замовник сплачує Виконавцеві вимушені витрати пов'язані з таким прибуттям (транспортні, оплата витрат перевізника, витрати пов'язані із зберіганням готового виробу до моменту прийняття його Замовником тощо). Перевізник повторно прибуває (або відвантажує готовий виріб) для здійснення доставки та відвантаження готового випробу лише після покриття Замовником вказаних вимушених витрат та в межах доступного робочого часу для Перевізника.
5.2. У разі прибуття перевізника за адресою вказаною у цьому договорі для доставки та відвантаження готового виробу, Замовник зобов'язаний забезпечити можливість прийняття готового виробу. Розвантаження готового виробу здійснюється власними силами Замовника. 5.3. Виконавець передає Замовникові готовий виріб за адресою вказаною у пункті 2.2. даного Договору протягом строку визначеного пунктом 3.2. згідно комплектації визначеної у додатку № 1 до даного Договору та зовнішнього вигляду у відповідності до погодженого конструкторського або дизайнерського рішення. При цьому, Виконавець звільняється від відповідальності за затримку строків доставки готового виробу якщо така затримка пов'язана з неготовністю, неможливістю прийняти готовий виріб Замовником за адресою вказаною у Договорі. Перехід права власності на готовий виріб від Виконавця до Замовника відбувається з моменту підписання товарно-транспортної накладної від Перевізника до Замовника.
5.4. Товарно-транспортна накладна підписуються Замовником в момент фактичного приймання доставленого готового виробу. В момент фактичного приймання доставленого готового виробу Замовник повинен переконатись у відсутності пошкоджень готового виробу, його якості та комплектності. Підписанням товарно-транспортної накладної Замовник підтверджує відсутність будь-яких претензій щодо готового виробу, його якості та комплектності, зовнішнього вигляду.
5.5. Після підписання товарно-транспортної накладної Замовник позбавляється права пред'являти будь-які претензії до Виконавця, оскільки підписанням товарно-транспортної накладної підтвердив належну якість готового виробу, його комплектацію та відповідність готового виробу погодженому конструкторському або дизайнерському рішенню.

5.6. Документи, що надаються Виконавцем Замовникові разом з готовим виробом:

- рахунок – фактура (інвойс) – оригінал в семи екземплярах;
- пакувальний лист – оригінал в трьох екземплярах;
- міжнародна товарно – транспортна накладна (CMR) – оригінал в одному екземплярі;
- інструкція по встановленню та/або монтажу, обслуговуванні та експлуатації готового виробу – оригінал в одному екземплярі.

5.7. Датою поставки готового виробу вважається дати прибуття відповідного готового виробу в місце поставки готового виробу вказаної у пункті 1.4. даного Договору. Дата поставки готового виробу підтверджується відповідними товарно – супроводжувальними документами.
5.8. Виконавець передає Замовникові готовий виріб на умовах CPT, відповідно до Правил Інкотермс-2010, згідно товарно-транспортної накладної, у якій зазначені.

6.
Інші умови

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Публічним Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили "форс-мажору".
6.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди, то будь-який спір, який виникає щодо цього Договору або у зв'язку з ним, підлягає передачі до розгляду і остаточному вирішенню до суду відповідної юрисдикції та підвідомчості за законодавством України.
6.3. Цей Публічний Договір набуває чинності з моменту його укладання та зобов'язання Виконавця виникають з моменту отримання передоплати – згідно п.3.1. цього Договору. Даний Договір діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
6.4. Цей Публічний Договір складений англійською та українською мовами і обидва мають однакову юридичну силу. У разі виникнення розбіжностей між українським та англійським версіями Договору Сторонами застосовується текст Договору українською мовою, який має переважну силу.
6.5. Кожна зі Сторін гарантує, що на момент укладання Договору вона не є обмеженою законом, іншими нормативними або правовстановлюючими актами, судовими рішеннями або іншим способом, що передбачений діючим законодавством, у своєму праві укладати цей Договір та виконувати усі умови, що випливають з цього Договору.
6.6. У випадку порушення Замовником зобов'язання, передбаченого розділом 3 Договору, більше ніж 10 робочих днів, Замовник повинен сплатити Виконавцеві пеню у розмірі 0,1 % від вартості Договору, за кожен день прострочення від суми нездійсненого платежу.
6.7. Обмін повідомленнями за допомогою сервісів електронної пошти, здійснюється за реквізитами вказаними у рахунку-фактури (Інвойсі), та прирівнюються до оригінальних письмових.
6.8. Укладанням цього Публічного Договору Замовник підтверджує свою згоду на оброблення його персональних даних Виконавцем для виконання умов за даним Договором.
6.9. Виконавець має право використовувати дані Замовника та його торгові марки для позиціонування в переліку Клієнтів Виконавця, в маркетинговій продукції Виконавця та в глобальній мережі Інтернет.
6.10. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність готового виробу очікуванням Замовника та, відповідно, незадоволення від готового виробу, бо уявлення кожної конкретної особи носять суб'єктивний характер і можуть не відповідати загальноприйнятим нормам.
6.11. Всі немайнові та майнові права пов'язані з інтелектуальною власністю на вироби, конструкторські або дизайнерські рішення належать Виконавцеві.
6.12. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження готового виробу переходить на Покупця з моменту виконання Виконавцем обов'язку по передачі готового виробу перевізникові (дата підписання товарно-транспортної накладної між Виконавцем та перевізником).
Контакти та локації
Почувайте себе вільно - пишіть, телефонуйте та відвідуйте нас. Ми любимо спілкуватия з нашими клієнтами.
Contact
  • +380 730433600 Давід (Студія)
    miracle2people.studio@gmail.com
  • +380 504457774 Магазин sales.design.shop2012@gmail.com
Address
  • м. Київ, ул.Голосіївська, 17, М2П Студія ТОВ
  • м. Київ, ул.Вадима Гетьмана, 6 CАЛОН Design Storе
Pathway
  • 10:00 - 19:00 | БЦ Моріон (корпус М, 3-й поверх, офіс №24)
  • 10:00 - 19:00 | ТРК Космополіт (4 етаж, блок Б)
Наші партнери
Якщо вам цікаво стати партнером або спонсором, будьласка звертайтеся до нас .
Made on
Tilda